Obchodní podmínky

Upozornění:

Před odesláním objednávky doporučujeme zákazníkovi prostudovat obchodní podmínky. Není-li v jednotlivých sekcích uvedeno jinak, platí tato ustanovení.Při větším odběru poskytujeme slevu.
ZBOŽÍ POSÍLÁME MALOOBCHODNĚ,NEBO JAKO SOUČÁST PORADENSKÉ ČINNOSTI VČETNĚ A TO V HODNOTĚ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ.MÁTE-LI ZÁJEM O KONZULTACI,PROSÍM VOLEJTE NA 778 204 208,NEBO PIŠTE NA ludmila.chytilova@email.cz

Objednávání

Objednávky lze odesílat přímo z hlavní nabídky kliknutím na nápis v menu a konkrétní zboží. Kromě údajů nezbytných pro odeslání a vyřízení objednávky je nutno vyplnit adresu k dodání, telefonní spojení a e-mailovou adresu odběratele.Tabulka s potvrzením objednávky a k vyplnění údajů se zobrazí kliknutím na nákupní košík vlevo nahoře.Není-li tiskopis vyplněn kompletně,objednávka se neodešle.
U podnikatelů je nutno doplnit IČO, DIČ,sídlo,provozovnu, zaslat e-mailem živnostenský list, koncesní listinu, doklad o DIČ. Objednávka bude ověřena telefonicky do 24 hodin (v případě nedostupnosti zákazníka na telefonu mailem)v pracovní den a bude upřesněno datum dodání a cena za dopravu.Prosíme vyplnit všechny uvedené údaje.Odešlete objednávku.U zboží,kde není lišta s košíčkem řešíme objednávky individuálně.Zboží se řídí ceníky a slevami v dané sekci. Dodání zboží je provedeno přepravní společností PPLCZ dobírkou.

Ceny

Vzhledem k častému pohybu nákupních cen si dodavatel vyhrazuje právo měnit ceny bez předchozího upozornění. Prodejní cenou je vždy cena platná v okamžiku objednávky (je uvedena také v potvrzení objednávky). Dojde-li mezi datem objednávky a odesláním zboží zákazníkovi ke změně ceny, bude účtována cena pro zákazníka výhodnější. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.(Vrámci ČR je poštovné do 5kg 140,-Kč za jeden balík.

Daňový doklad

Spolu se zbožím obdrží zákazník vždy řádný daňový doklad,paragon či fakturu s uvedeným způsobem platby a s rozúčtováním zboží dopravného. Dodavatel není plátcem DPH.

Způsob platby a dodání zboží

Máte možnost si vybrat způsob platby i dodání:
Osobně převzít dle předchozí telefonické domluvy,nebo doručit zásilkovou službou PPL CZ.Platba předem (má-li zákazník zájem) se platína účet (proforma faktura)-zboží je zasláno v okamžiku připsání fakturované částky na účet prodávajícího ihned,nebo zaslání zboží na dobírku (zboží je zasláno zásilkovou službou PPL) do cca do 5-ti v pracovních dní,nebo dle domluvy a stavu skladu.
Velkoodběry řešíme individuelně. Je možná expresní přeprava za příplatek 50% základního tarifu + 500.-Kč paušál za sobotní doručení,nebo večerní doručení za příplatek 50% základního tarifu zásilkové služby.

PPL 1 balík (do 3m součet tří stran) ČR v Kč dle ceníku PPL
 do 5 kg  140 Kč vč. DPH

Odběratel má právo nepřevzít zásilku, pokud obal nese znaky fyzického poškození.
Nepřebírejte balík, usnadníte reklamaci. Pouze zapište do prokolu řidiče, že zásilka nebyla převzata z důvodu poškození.
Nedodržením těchto podmínek a převzetím poškozené zásilky bez zápisu do protokolu se vystavujete skutečnosti neuznání reklamace.

Osobní odběr

Lze v provozovně po předchozí domluvě nonstop.

Záruka na zboží

Záruční doba je stanovena na jednotlivých druzích zboží.

Reklamace

Případné reklamace lze uplatnit u prodejce spolu s předložením prodejního dokladu. Takové zboží bude postoupeno výrobci ihned k posouzení. Do 30 dní bude zákazník seznámen s vyjádřením výrobce. Výrobce ani prodejce nezodpovídá za vady způsobené nešetrným zacházením,nedodržením podmínek pro převzetí a kontrolu zásilky při dodání,neodbornou manipulací,nesprávným použitím zboží,špatným skladováním.

Právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel má v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2001, právo v případě uzavření spotřebitelské smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, odstoupit od smlouvy . V souladu s § 53 odst. 7 spotřebitel nemůže však odstoupit od smlouvy v případě zboží, které nese známky opotřebení a bylo jím poškozeno nešetrným zacházením. Zákazník musí zkontrolovat zboží při převzetí a nepřebírat zásilku se známkami poškození. Zákazník má možnost vrátit zboží bez udání důvodu a požadovat za něj vrácení peněz popř.dle domluvy kompenzací jiným zbožím. Vrácením zboží se rozumí předání zboží přepravní společnosti v požadovaném transportním obalu a to nepoužité ,v uzavřených původních obalech (uzavřené lahve apod.)a v gramáži či litráži tak,jak bylo dodáno. Dopravu zpět k dodavateli hradí odběratel. Peníze za zboží budou vráceny odběrateli poštovní složenkou nebo bankovním převodem na účet odběratele. Částka za dopravu, byla-li účtována, se nevrací. Na vrácení peněz popsaným způsobem má dodavatel 10 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky.
Zákazník musí zboží pojistit pro případ poškození ne výši,jež je shodná s výší nákupní ceny,kterou u odběratel uhradil při převzetí zboží. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat po odběrateli plnou úhradu nákladů spojených s neoprávněně vráceným používaným či poškozeným zbožím, nebo náhradou za škodu v případě že zákazník zpět poslané zboží nepojistí proti poškození,nebo nezabalí dostatečně dle požadavků dopravce a taková skutečnost nastane.

Ochrana osobních údajů

Všechny uvedené osobní údaje odběratele vč. e-mailové adresy slouží pouze pro komunikaci dodavatele s odběratelem ve věci příslušné objednávky a dodávky zboží. Dodavatel prohlašuje, že data nebudou poskytnuta třetím stranám, ani využita pro jakékoliv reklamní účely.Informace(dodací adresa a telefon)jsou předány pouze dopravním společnostem,jelikož jsou nezbytnou součástí doručení zboží zákazníkovi(viz.info web o Ochraně osobních údajů.

Omezení odpovědnosti za obsah webu

Z důvodu možnosti převzetí chybných informací nemůže provozovatel webových stránek poskytovat záruku úplnosti a přesnosti uváděných informací a nenese tedy odpovědnost za škody způsobené špatným použitím takových informací. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku, je-li cena zboží vlivem typografické chyby uvedena nesprávně. V případě, že kupní cena byla kupujícím již předem zaplacena na účet, zavazuje se provozovatel k okamžitému vrácení celé částky na účet kupujícího.